Revora Name:

BobbyMacbobb


Joined: 12 November 2015  ●   Last login: 24 December 2017 • Kanes Wrath Ladder Nicknames
 • Nickname Rank 1v1 Ladder W/L ELO Games Wins Losses Disconnects Desyncs
  CanItBro74340/0100030300
  R3prsdREam76960/0100010100
  iOwnzTheNameBob77200/0100062400
  BobbyMacBob83930/0100059154400
  Notoh122880/010001541100
  n0toh10300/0100020200


 • All Kanes Wrath Nicknames
 • Nickname Total Games Ranked 1vs1 Wins Ranked 1vs1 Losses Ranked 1vs1 DCs Ranked 1vs1 DSs Ranked 2vs2 Games Total Wins Total Losses Total DC Total DS C&C:
  Online
   History 
  BobbyMacBob59625009154400
  Notoh151500041100
  iOwnzTheNameBob6010022400
  CanItBro3020000300
  n0toh2020000200
  R3prsdREam1010000100
  Cut3K1tt13$+T591000001000


 • All Nicknames

 • AlotofBobSmurfs ,  BobbyMacBigNoob ,  BobbyMacBob ,  BobbyMacBob2 ,  BobbyMacBobbius ,  BobbyMacBobisMe ,  BobbyMacBobofKW ,  BobbyMBobsayshi ,  BobycaMacBobius ,  Bob_T59+Lame+++ ,  CanItBro ,  Cut3K1tt13$+T59 ,  DaBobClub<-Noob ,  IDtoGetGDIBadge ,  iOwnzTheNameBob ,  I_Bob_Harder ,  n0toh ,  Notoh ,  ObsessedwithBob ,  OfThePwnagE ,  R3prsdREam ,  Sm0k1nT3N4m3BOB
 •